Віцепрезидент зі сталого розвитку
Українського національного комітету
Міжнародної Торгової Палати ICC Ukraine

«Членство в Міжнародній Торговій Палаті ICC Ukraine – унікальна для мене можливість промоції і реалізації економічного, соціального і культурно-історичного потенціалу України і Тернопільщини в світі, повсякденна громадська і представницька діяльність за цими векторами.»

Починаючи з 2015 року Тарас Демкура є віцепрезидентом Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати ICC Ukraine та керівником її регіонального представництва у Тернопільській області.

Пріоритетними напрямками роботи Тараса Демкури на посаді стали:

За сприяння Тараса Демкури було відкрито регіональні представництва у Львівській, Рівненській, Закарпатській та Київській областях, які очолили авторитетні підприємці в своєму регіоні. Дана діяльність сприяє в налагодженні ефективних взаємовідносин з представниками влади, бізнесу та громадськості в цих регіонах.

ICC Ukraine – перший національний комітет на території країн СНД. Комітет був створений у 1998 році, і сьогодні об’єднує національні підприємства та компанії нерезиденти, які представляють великий та середній бізнес. За час існування Комітет організував бізнес-форуми у 67 країнах світу, брав участь у 8 Конгресах WCF та 5 конгресах ICC, має ділові контакти з Комітетами у 93 країнах світу, проводить понад 7 міжнародних бізнес-заходів щорічно, має представництва у 22 регіонах України, пропонує 18 продуктів для сприяння розвитку бізнесу, створив 15 Комісій з актуальних напрямків діяльності, має компетентну команду фахівців та віцепрезидентів за напрямками діяльності.

Основним завданням ICC Ukraine – системна допомога експортерам країни, допомога вітчизняним підприємцям у виході на зовнішні ринки, сприяння розвитку міжнародної торгівлі та інвестицій із впровадженням кращих світових практик. Стратегічними цілями організації є формування позитивного міжнародного іміджу України, створення сприятливого бізнес – середовища для сталого розвитку та процвітання.

Принципові преференції ICC Ukraine – це партнерські взаємини із Національними комітетами Світової організації бізнесу (The World Business Organization) у 93 країнах світу для сприяння міжнародній торгівлі, опанування нових ринків, пошуку партнерів та залучення інвестицій.

ICC Ukraine надає комплексну фахову допомогу національним підприємствам через: експертні консультації та діалог «влада-бізнес», участь у роботі 14 Комісій та Робочих групах ICC, представництво і головування у Громадських Радах при провідних міністерствах та відомствах України з метою сприяння створенню умов ведення бізнесу через діалог між представниками ділових кіл та влади.

ICC Ukraine також пропонує актуальні програми та продукти для сприяння розвитку національного підприємництва:

ICC Ukraine також пропонує різні сервіси для бізнесу: професійні публікації ICC для банкірів та фахівців зовнішньоекономічної діяльності, верифікація документів при здійсненні експортно-імпортних операцій, підтвердження документів на автентичність відповідно до двосторонніх угод, захист прав інтелектуальної власності через програму BASCAP (бізнес проти контрафактної продукції та піратства), перевірка та підтвердження надійності бізнес-партнерів, міжнародний арбітражний суд при МТП як ефективний інструмент захисту інтересів національних товаровиробників у провідній міжнародній арбітражній установі.

Міжнародна Торгова Палата, ICC (штаб – квартира у Парижі) є провідною міжнародною структурою, відомою у світі ефективною платформою розвитку міжнародної торгівлі. Разом з її Національними комітетами ICC сприяє виходу національних підприємств на ринки зарубіжних країн. На сьогодні це єдина світова організація бізнесу, яка виступає від імені підприємств всіх секторів в усьому світі починаючи з 1919 року. На даний момент вона охоплює понад 6 млн. компаній в більш ніж 130 країнах світу. Міжнародна Торгова Палата співпрацює з такими впливовими міжнародними організаціями, як ООН, СОТ, Світовий банк, МВФ, ОЕСР.